Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

×

خطا

تنظیمات کد امنیتی وارد نشده است (public key iوجود ندارد). لطفا با مدیریت سایت تماس بگیرید

به نکات زیر توجه نمایید ...

   1- در طراحی تمام وب سایت ها از ماژول ها، کامپاننت آماده فضای مجازی استفاده نمی شود.
   2- مراحلی که در بخش بالا به صورت شماره 1 تا 4 قرار دارد را به خوبی دنبال نمایید و  بعد از آن سفارش خود را ارسال نمایید.
   3- اطلاعات شخصی خود را  در مرحله آخر با دقت وارد نمایید.
   4- لازم به ذکر است که این بخش فقط در نهایت به صدور پیش فاکتور منتهی خواهد شد. لزومی ندارد که هزینه ای را در این مراحل پرداخت نمایید.
   5- منظور گزینه های اجباری مواردی است که در طراحی اولیه و  پیش فرض حتما وجود خواهد داشت و باید انتخاب شوند، امکاناتی هم که قیمت آن 0 تومان لحاظ شده به صورت رایگان ارائه داده خواهد شد، در صورت نیاز میتوانید با شماره 88582240-021 ارتباط برقرار نمایید.
   6-مهم »» در صورتی که احتیاج به توضیحات بیشتر برای هر کدام از امکانات هستید روی تیتر مورد نظر کلیک فرمایید تا توضیحات برایتان در همان قسمت پدیدار شود، برای مثال در   قسمت اول طراحی پایه و تمپلیت برای دیدن توضیحات بر روی همان تیتر مربوطه طراحی پایه و تمپلیت  کلیک نمایید.

قیمت ها به تومان میباشد

نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
1- امکانات پایه
(اجباری)
300000 0
(اجباری)
200000 0
(اجباری)
0 0
0 0
0 0
(اجباری)
- + 0 0
(اجباری)
- + 0 0
(اجباری)
100000 0
100000 0
0 0
(اجباری)
50000 0
(اجباری)
0 0
(اجباری)
0 0
0 0
100000 0
جمع در زیر مجموعه ها "1- امکانات پایه" : 0
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
2-امکانات مشترک
350000 0
30000 0
50000 0
400000 0
100000 0
70000 0
80000 0
50000 0
150000 0
50000 0
100000 0
50000 0
50000 0
40000 0
100000 0
50000 0
100000 0
جمع در زیر مجموعه ها "2-امکانات مشترک" : 0
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
3-امکانات تخصصی
350000 0
150000 0
500000 0
1500000 0
جمع در زیر مجموعه ها "3-امکانات تخصصی" : 0
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
4-امکانات پیشنهادی
1200000 0
400000 0
جمع در زیر مجموعه ها "4-امکانات پیشنهادی" : 0
جمع کل : 0